Izduvni sistemi
Izduvni sistemi

Izduvni sistemi

Ako na vreme uočite problem s izduvnim sistemom, vrlo verovatno da ćete izbeći nepotrebno nerviranje, a i uštedećete novac.

Izduvni sistem vašeg automobila je mnogo više od same cevi koja štrči iz njegovog zadnjeg kraja. Uz odvajanje izduvnih gasova reguliše buku, te povećava iskoristivost vozila i smanjuje potrošnju goriva . Budući da se nalazi skriven ispod vozila, probleme nije lako otkriti (pojavu problema) - osim ako pažljivo slušate. Ako primetite neobične zvukove koji dolaze iz izduvnog sistema - npr. tutnjanje ili piskavi zvuk ili zvuk udaranja metala o metal - najbolje je vozilo odvesti na pregled u najbliži Vulco servis.

Naši visoko kvalifikovani stručnjaci biće u mogućnosti da brzo prepoznaju gde je problem. Ako se greška otkrije dovoljno rano, verovatno neće biti potrebno menjati celi sistem, već samo neki manji deo, čime ćete uštedeti i vreme i novac.

Izduvni gasovi iz motora idu u katalizator koji pomaže u smanjivanju emisije štetnih gasova. Zatim kroz cev idu do izduvnog lonca gde izbušene metalne ploče ili cevi smanjuju pritisak izduvnih gasova kako bi kod izlaska iz izduvnog sistema stvarali što manju buku.

Koliko će vaš izduvni sistem ostati neoštećen zavisi o dužini i učestalosti putovanja, a ne toliko o tome kada je ugrađen. Kod vozila koja se koriste uglavnom na kratkim gradskim relacijama, izduvni sistem se mnogo ranije (bilo da je vreme ili broj pređenih kilometara) raspadne, za razliku od vozila koja uglavnom putuju na veće udaljenosti.

Pretraga za Vulco partnera Mesto rezervacije