Saveti

Praktični saveti

Sve što ste hteli znati o osnovnom održavanju vozila (a niste se usudili pitati)

Ako bi u Vulco servisima sve napravili umesto Vas kako bi Vaš automobil bio u besprekornom stanju velika je stvar, a Vi ćete uštedeti vreme i novac. U nastavku je nekoliko korisnih saveta o tome šta možete napraviti i sami. Ako nakon čitanja niste sigurni u to šta zapravo treba napraviti, spremni smo pregledati Vaše vozilo ili Vam samo pomoći nekim dodatnim savetom.

Pregled guma (približno 5 min)

Preporučujemo da jednom nedeljno ili pre svakog dužeg puta proverite u kakvom su stanju vaše gume. Performanse guma, naročito efikasnost kočenja na mokrom putu, znatno se smanjuju ako je dubina profila manja od 2 mm. Istrošene gume smanjuju efikasnost kočenja i ubrzavanja kao i vodljivost, a to su bitni elementi sigurnosti. Pored gazećeg sloja proverite takođe unutrašnje i spoljašnje bočne strane vaših guma da možda nemaju izbočine, zareze ili pukotine.

Vožnja sa premalo ili previše napumpanim gumama smanjuje vodljivost vašeg automobila koji može da postane nestabilan. Ako želite da budete bezbedni, redovno kontrolišite pritisak u gumama. Koji pritisak je adekvatan za vaše gume možete naći u priručniku za vaš automobil. Adekvatan pritisak doprinosi da vek trajanja gume bude duži, vaša sigurnost veća i potrošnja goriva optimalna. I ne zaboravite – gume mogu biti premalo napumpane, a da se to na prvi pogled ne primećuje. Ako ih šutnete, to vam takođe neće reći ništa više o pritisku u gumama.

Redovno kontrolišite da li je došlo do nepravilnog habanja guma.

Ako se vaša guma ne haba ravnomerno po celoj površini, to bi moglo biti zbog previsokog ili preniskog pritiska u gumi. Ako se haba samo po jednom rubu, to može biti posledica loše podešenosti točkova. U tom slučaju je potrebno da se obratite stručnjaku koji će to da proveri na jednoj od specijalnih mašina. Nemojte da brinete - ako posetite servis Vulco to vam neće uzeti mnogo vremena i neće koštati ni približno toliko koliko vi mislite.

Ne pokušavajte da uštedite na rezervnoj gumi.

Čak i ako nikad ne koristite svoju rezervnu gumu, vrlo važno je da ona sve vreme bude u dobrom stanju. Bolje je da problem otkrijete u garaži nego da noću ili po kiši ostanete negde pored puta. Osim toga, ako montirate neispravnu rezervnu gumu napravili ste saobraćajni prekršaj.

Kako zameniti gumu (približno 30 min)?

Ako s nekom od guma nešto nije uredu, najpre morate misliti na sigurnost. Ako vozilo stoji, ne pokušavajte ga voziti jer tako ugrožavate svoju sigurnost i sigurnost ostalih učesnika u saobraćaju.

Ako dođe do problema u vožnji, npr. do neočekivanog i nenadanoga krivudanja odmah pokušajte smanjiti brzinu (najbolje do kraja stati ili smanjiti brzinu na 10 km/h) i skloniti se s kolovoza. NE menjajte gumu na zaustavnoj traci jer ćete tako ugroziti vlastitu sigurnost. Pronađite najbliži telefon i pozovite pomoć.

Počnimo s radom

Ako ste upalili svetla upozorenja, motor je ugašen i menjač u praznom hodu, ručna kočnica aktivirana - spremni ste se za posao. Počnimo od početka. Gume ne možete promeniti, morate zameniti kompletan točak. Ali ne brinite, nije tako teško kako se možda u prvi čas čini.

 1. važno je da svi putnici izađu iz vozila kako biste smanjili težinu, a onda pripremite rezervni točak. Potrebni alati moraju biti sastavni deo opreme vozila. Pogledajte u priručnik šta sve imate i kako se koristi.
 2. ako imate čelične naplatke, najprije odstranite poklopac na točku koji menjate. Nakon toga otpustite matice točka za pola kruga (ključem koji je sastavni deo opreme vozila). Ako ne ide rukom, pomognite težinom svoga tela.
 3. namestite dizalicu ispod vozila kod mesta za dizanje najbliže točku koji se menja (gde se nalazi tačka za dizanje opisano je u priručniku vozila). NE postavljajte dizalicu na način da postoji mogućnost za njeno rušenje. Sada ste spremni podići vozilo.
 4. kad se vozilo počne odizati od tla namestite rezervni točak ispod vozila kao osigurač u slučaju da dizalica popusti. To se može dogoditi i na ravnom i zato se NIKADA ne smete podvlačiti pod vozilo. Kada se točak odvojio od podloge, odvrnite matice dijagonalnim redosledom, te ih skinite i spremite na sigurno mesto da ih ne izgubite.
 5. odstranite točak i položite ga pod vozilo. Potom uzmite rezervni točak i namestite ga na mesto onoga kojega ste upravo skinuli. Namestite matice obrnutim redosledom od prvobitnog skidanja. Zategnite matice samo toliko koliko možete rukom.
 6. spustite dizalicu tako da točak dotakne tlo. Potom ključem čvrsto pritegnite matice. Izvadite točak ispod vozila i do kraja spustite vozilo. Na kraju izvadite dizalicu i do kraja pritegnite matice.
   

Čestitamo! Uspeli ste. Spremite alat i probušenu gumu na svoje mesto i namestite poklopac točka.

NE ZABORAVITE - većina vozila ima zamensku gumu koja dozvoljava vožnju do brzine od 50 km/h, zato što pre posetite jedan od Vulco servisa gde ćete dobiti adekvatnu pomoć.

Šta uraditi ako je akumulator prazan?

Kada je sve dobro i u redu, akumulator se puni dok se vi vozite. Ako iz bilo kog razloga nešto krene naopako ili ako ostavite uključen neki električni uređaj u parkiranom automobilu, akumulator će se prazniti ali se neće dopunjavati.

Ako vaš motor kad ga startujete pokuša da se pokrene, ima nade da ćete ga ponovno oživeti.

Proverite da li je neki unutrašnji ili spoljašnji električni uređaj uključen. Ako jeste, isključite ga.

Nekih 20 minuta ne pokušavajte da ponovo startujete motor (toliko, naime, treba vremena da akumulator dobije dovoljno snage za pokretanje startera).

Držite pesnice i pokušajte ponovno da okrenete ključ u nadi da će motor ovog puta da se pokrene.

Ako vam se ovo redovno događa ili ako utvrdite da se akumulator ispraznio, a da niste ostavili uključen ni jedan električni uređaj, verovatno se radi o ozbiljnijem problemu. U tom slučaju je neophodno da dođete u naš servis da vam detaljno pregledamo akumulator.

Zamena akumulatora (približno 10 minuta)

Jeste li preko noći ostavili upaljena svetla? Ne brinite. Prazan akumulator lako ponovno stavite u funkciju. Naravno, ako imate punjač akumulatora.

 1. Po mogućnosti odstranite kablove akumulatora
 2. U uputstvima punjača proverite da je prikladan za punjenje Vašeg akumulatora i da ste ga pravilno namestili.
 3. Crveni pol punjača namestite na (+) priključak akumulatora, a crni na (-).
 4. Punjač spojite u električnu mrežu i upalite. Mora se upaliti zelena lampica. Ako se zelena lampica ne upali, isključite punjač iz mreže i proverite da li su kablovi ispravno spojeni.
 5. Po završenom punjenju će se upaliti još jedna lampica (ili ova postojeća promeni boju). Isključite punjač iz mreže i skinite kablove tako da prvo skinete crni. Ponovno namestite akumulator u vozilo u priključite ga.

I ponovno se možete voziti. Ako ćete se voziti 20 minuta s time da su svi električni potrošači isključeni, Vaš će se akumulator napuniti.

Startovanje motora pomoću kablova (približno 10 minuta)?

Ako nemate punjač akumulatora, lako možete pokrenuti Vaš motor pomoću upotrebe spojenih kablova.
Prepoznatljiv akronim će Vam pomoći da zapamtite - GaBLE - Good and Bad, Live (+) then Earth (-).

 1. Dobar akumulator ("good") spojite kablovima na prazan ("bad"), pri čemu upotrebite klemu (+) polariteta. Kabal uzemljenja spojite na blok motora ili deo šasije (NE spajajte ga na (-) priključak praznoga akumulatora.
 2. Kad ste završili s povezivanjem kablova, najpre startajte "dobro" vozilo i pustite da motor radi, a tek potom pokušajte startovati svoje vozilo.
 3. Kad Vaš motor startuje i počne glatko da radi, odstranite kablove obrnutim redosledom od spajanja.
 4. Motor nemojte gasiti. Nakon 20 minuta vožnje s isključenim radio uređajem i drugim električnim potrošačima, akumulator će se napuniti i postupak nećete morati ponoviti kada ugasite motor.