Servisiranje
Servisiranje

Servisiranje

Bolje preventivno nego korektivno održavanje, bolje sprečiti nego lečiti, staro je pravilo. I možda nigde nije bolje primenjivo nego kod Vašeg automobila. Kompletan, ali pravi servis dva puta godišnje (jedan za pripremu za zimu, drugi za pripremu za leto) je najbolji i najjeftiniji način da izbegnete probleme - i račune za popravke kod mehaničara. Naši su visokoosposobljeni tehničari obučeni za kompletan pregled Vašeg vozila.
Pretraga za Vulco partnera Mesto rezervacije